Apie projektą

Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Švenčionių vietos veiklos grupės įgyvendina projektą „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ (paraiškos Nr. ATT-KV-12-1-0012-PR001), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, verslo ir paslaugų plėtrą kaime panaudojant aktyvaus turizmo priemones ir jo teikiamas galimybes.

Dviračių maršrutas – tai įvairiais keliais einantis turistinis maršrutas, skirtas keliauti dviračiais. Jis jungia pakeliui esančius lankytinus gamtos, kultūros, istorijos objektus bei teikiamas paslaugas.

Projekto metu organizuoti informaciniai renginiai, mokymai, kuriuose  dalyvavo vietos bendruomenių atstovai, kaimo teritorijoje veiklą vykdantys verslininkai ir asmenys, galvojantys užsiimti verslu kaime. Mokymų metu daug dėmesio skirta rinkodaros, kainodaros veiksmams, kuriamoms paslaugoms, kurios būtų  pritaikomos bendrajai dviračių tako koncepcijai, verslo planams rengti, teisinės bazės analizei, rizikoms versle valdyti, bendradarbiavimo ir partnerystės teikiant paslaugas galimybėms bei kitoms ekonominei veiklai aktualioms temoms.  

Mokymų organizavimas sudaro prielaidas projekto tęstinumui, kadangi verslumo mokymų skatinimo metu kaimo gyventojams suteikiamos žinios, kaip pradėti ir vystyti verslą, kaip teikti atitinkamas paslaugas, taip pat pagal atitinkamą poreikį bus parengti dokumentai – „verslo gidai“ (verslo planai, įstatymų analizės ir pan.), pagelbėsiantys pradedant ir toliau vystant verslą. Šiuos dokumentus parengs specialistai, kurie organizuos ir ves minėtus mokymus.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas  dviratininko gidas ir interaktyvus žemėlapis, kuriame bus aprašytas visas maršrutas,  maršruto „kirtimo galimybės“, lankomos vietos ir objektai,  informacija apie maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas, veiklą vykdančius amatininkus, ūkininkus  ir kitus kaimo verslininkus, tradicinius rajonų renginius.

Taip pat bus įrengti informaciniai terminalai, kuriuose veiks  interaktyvus žemėlapis. Jame bu spateikta informacija apie rajoną, lankomus objektus, verslininkus, ūkininkus, teikiančius įvairias paslaugas bei gaminančius vietos produkciją. Terminaluose įdiegtos specialios programos leis greitai ir patogiai valdyti informaciją. Terminalų informacija bus nuolat atnaujinama ir papildoma.